Potápění v Norsku, červenec 2003

Ve dnech 4.-10.7. proběhl rychlý akční výpad za potápěním do Norska. Po výborné domluvě o místě odjezdu a najetí asi 200km po Praze se nám podařilo v pátek o půlnoci vyrazit směrem na sever, naším osvědčeným,toho času jedoucím, expedičním vozem. Cesta přes hranice proběhla bez problémů, na naší frázi: "Wir gehen tauchen" němečtí pohraničníci slyší. Po 30 hodinách jízdy celí odpočatí jsme dorazili na místo potápění v jihozápadní části Norska v neděli v 10.00.

Pro potápění jsme využili zázemí místního spřáteleného námi osvědčeného potápěčského klubu, jejich rychlého člunu a výkonného kompresoru. Na ponory jsme vyjížděli člunem nebo autem. Moře bylo vcelku klidné s vlnami do 1m. Viditelnost se pohybovala od 3 do 12m, teplota vody 8-12°C podle lokalit, proudů a hloubky vody. Místní podmořská fauna a flóra je naprosto odlišná od středomořské, na kterou je většina z nás zvyklá. Do 10m hloubky je dno porostlé až 2m chaluhami se širokými listy ukrývajícími spoustu života. Ve větších hloubkách je možno spatřit velké množství živočichů od platýzů, tresek, mníků a krabů, až po ty, které vůbec neznáme. Díky noci trvající pouze od 1 do 2:30 jsme stihli jen 1 noční ponor. Naše potápěčská technika fungovala jen s běžnými defekty - vše je vodotěsné pouze dočasu a nitě taky nevydrží věčně.

Poslední večer jsme byli pozváni na návštěvu do domu našeho kamaráda, předního norského UW fotografa, spojenou s promítáním diapozitivů. Velmi poučné - všem nám kleslo naše fotografické sebevědomí. Na cestu zpět jsme vyrazili po 9 ponorech ve středu večer.

Díky dobré organizaci zájezdu a hezkému počasí byli spokojeni:

Další fotky jsou tady